ระบบ Admin Log

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของ Admin ผู้ดูแลระบบ ในกรณีมีหลายคน

สามารถเข้าใช้งานโดยเข้าไปที่เมนู Staff > Admin Log

Aml.png