ระบบ Diagnostic Tools

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Diagnostic Tools

Dia.png

3. ท่านสามารถทำการทดสอบระบบ network โดยการ ping หรือ การ trace ได้ตามภาพด้านล่าง

Pi.png
Tr.png