ระบบ Match to Mac Authen

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ความต้องการ

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีอาจารย์ 200 ท่าน ต้องการ Login ครั้งเดียว และจำตลอด

แผนงาน

ทำระบบ Mac Authen

ปัญหา

Admin ต้องบันทึก Mac address ของเครื่องอาจารย์ เพื่อเข้าระบบ Mac authen หากอาจารย์มี คนละ 3 devices Admin ต้องบันทึก 300 mac address

การแก้ปัญหา

สร้างระบบ Match to Mac Authen (Advanced) บันทึก Mac Address อัตโนมัติ

1. สร้าง billing plan Mac authen

M.png

2. สร้าง billing plan Teacher สำหรับอาจารย์ import user password และชื่ออาจารย์เข้าระบบ

3. เลือกเมนู Match to Mac Authen (Advanced) และเลือก billing plan ที่เป็น mac authen

Approved = ใช้ mac authen ได้ทันที

Pending = รอ admin อนุมัติจึงสามารถใช้ mac authen ของ mac address นั้น ๆ ได้

Mac.png

4. ปริ๊นบัตรแจกให้อาจารย์ อาจารย์ Login ครั้งแรก ระบบเพิ่ม Mac address เข้าระบบ Mac authen อัตโนมัติ อาจารย์ไม่ต้อง Login user อีกตลอดไป ....

5. ตั้งค่าในอุปกรณ์ mikrotik ให้รองรับการ login แบบ mac authen