ระบบ Multi Admin

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ใช้สำหรับจัดการ หลาย ๆ ระบบใน admin เดียว

ตัวอย่าง บริษัท A ดูแลติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ให้ โรงแรม 10 ที่และไม่ใช่เครือเดียวกัน

บริษัท A ต้องจำ user เข้าระบบของทุก โรงแรม เพื่อเข้า support ลูกค้า

ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการบริการ ระบบ multi admin จริงเข้าช่วยจัดการระบบ

โดยบริษัท A login โดยใช้ user ของบริษัทเพียงอย่างเดียวและสามารถ สวิทเข้าจัดการ ระบบโรงแรมของลูกค้าได้ทุกแห่ง


มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าเมนู Staff

Screenshot from 2019-07-29 11-24-10.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Multi Admin กรอก Multi Admin Secret (สามารถนำค่านี้มาจากเมนู จัดการระบบ > Multi Admin Secret ของลูกค้าของท่าน)

Mld.png

5. กรอก Security Code และกด Save