ระบบ Staff

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ใช้สำหรับสร้าง user adminในการดูแลระบบโดยท่านสามารถ เพิ่มหรือลบ หรือเปลี่ยน Level ของ admin ได้

Staff.png