ระบบ User Online

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการตรวจสอบข้อมูล user online อุปกรณ์ที่ user ใช้งาน ปริมาณแบนวิดแบบ Real time ที่ลูกค้าใช้งาน ข้อมูล ip address และ mac address ของลูกค้า และท่านยังสามารถทำการ disconnect user ผ่านระบบ cloud วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. การเลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. กดที่เมนู Online เพื่อตรวจสอบข้อมูล

Uon.png