การตั้งค่าระบบ Clear user

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

การตั้งค่าระบบ Clear user ใช้สำหรับให้ user สามารถสลับเครื่องใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยเป็นระบบอัตโนมัติ

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู แสดงเมนู ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Enable clear user

Cll.png

5. ทำการกด Save