การตั้งค่า BIOS ให้อุปกรณ์ EasyZone Timer เปิดเครื่องอัตโนมัติ หลังจากไฟดับ

From EasyZone wiki
Revision as of 12:16, 14 February 2018 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า BIOS ให้อุปกรณ์ EasyZone Timer เปิดเครื่องอัตโนมัติ หลังจากไฟดับ

1. ทำการเปิดเครื่องและกดปุ่ม Del ย้ำ ๆ หลายครั้ง

2. ระบบนำท่านเข้าหน้าจัดการ BIOS หน้าแรก

Bios.jpg

3. เริ่มการตั้งเวลา โดยการกดลูกศรของคีบอร์ดไปด้าน ขวา 1 ครั้ง เพื่อเข้าเมนู Advanced

7472412193831.jpg

4. เลื่อนมายังเมนู Super IO Configuration แล้วกด Enter

7472412193831.jpg

5. เลื่อนเมนูมาที่ Restore AC Power Loss เลือก เป็น Power On ตามภาพ

7472412138204.jpg

6. ทำการกด F10 เพื่อ Save และ reboot ระบบ

7472412075260.jpg