การตั้งค่า BIOS ให้อุปกรณ์ EasyZone Timer เปิดเครื่องอัตโนมัติ หลังจากไฟดับ

From EasyZone wiki
Revision as of 12:12, 14 February 2018 by Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with "การตั้งค่า BIOS ให้อุปกรณ์ EasyZone Timer เปิดเครื่องอัตโนมัติ หลังจากไฟด...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

การตั้งค่า BIOS ให้อุปกรณ์ EasyZone Timer เปิดเครื่องอัตโนมัติ หลังจากไฟดับ

1. ทำการเปิดเครื่องและกดปุ่ม Del ย้ำ ๆ หลายครั้ง

2. ระบบนำท่านเข้าหน้าจัดการ BIOS หน้าแรก

Bios.jpg

3. เริ่มการตั้งเวลา โดยการกดลูกศรของคีบอร์ดไปด้าน ขวา 1 ครั้ง เพื่อเข้าเมนู Advanced