การตั้งค่า EAP Authentication สำหรับ Unifi Controller

From EasyZone wiki
Revision as of 13:58, 1 November 2019 by Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with " มีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ทำการเพิ่มค่า Radius Server โดยไปที่เมนู Setting > Profile...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการเพิ่มค่า Radius Server โดยไปที่เมนู Setting > Profile > Radius แล้วกด CREATE NEW RADIUS PROFILE ตามภาพ

2. ทำการกรอกข้อมูลของ Radius Server และเลือกตามภาพ แล้วกด Save

3.