การลงทะเบียน

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ท่านสามารถทำการลงทะเบียนโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.cloud-hotspot.com และกดที่เมนู ลงทะเบียนเพื่อทำการลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ โดยกรอกข้อมูลตามจริง และปุ่ม Register

Regis.png

อธิบายรายละเอียด

Company : กรอกชื่อหน่วยงานของท่าน เช่น บริษัท อีซี่โซน จำกัด

Phone : กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

Currency : เลือกหน่วยค่าเงิน ค่าปกติตั้งเป็นไทยบาท

TimeZone : เลือก Time Zone ค่าปกติเลือกเป็นเวลาในกรุงเทพ

Email : กรอก Email ของท่าน โดยระบบจะใช้ email เป็น username

Password : กรอกรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน (ไม่น้อยกว่า 8 ตัว)

Repassword : กรอกรหัสผ่านส่วนตัวของท่านอีกครั้ง

Security Code : กรอก security code ตามที่แสดงในภาพ

หลังจากนั้นกดปุ่ม Register เป็นอันลงทะเบียนเรียบร้อย