การสมัครตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

From EasyZone wiki
Revision as of 08:28, 1 September 2017 by Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with "มีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ลงทะเบียนที่ https://www.cloud-hotspot.com 2. Login เข้าสู่ระบ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนที่ https://www.cloud-hotspot.com

2. Login เข้าสู่ระบบ

3. กดที่เมนู Dealer

4. กรอกข้อมูล Dealer กด บันทึกและรอการเปิดระบบ Dealer