การแก้ปัญหา error already authorizing, retry later

From EasyZone wiki
Revision as of 16:13, 7 November 2019 by Easyhorpak (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
74161764 3121706781176859 7548100311970217984 n.jpg

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ท่านต้องการจัดการ

3. เข้าไปที่เมนู Billing Plan

4. ทำการแก้ไข Billing Plan โดยกด Edit ที่ต้องการแก้ไข และกด Advance setting

5. ไปที่เมนู Authentication Type : PAP ตามภาพ หลังจากนั้นกด Save ดำเนินการแก้ไขแบบนี้กับทุก Plan

Screenshot from 2019-11-07 16-10-37.png

6. Login เข้า winbox ของ Mikrotik ไปที่เมนู ip > hotspot > Server profile ทำการแก้ไข Profile ที่ท่านต้องการโดย TAB เลือก Login

และเลือก login by http-pap และ mac cookie ตามภาพและกด OK

Screenshot from 2019-11-07 16-13-23.png