การแสดงรายการขายสด ยอดขาย ต้นทุนขาย กำไร แบบรายวัน รายเดือน ในระบบ EasyZone Cloud POS

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าระบบที่ 1. ทำการ login เข้าระบบที่ https://www.thai-school.net/pos/main/login/

Screenshot from 2020-03-07 12-10-47.png

2. กดที่ชื่อร้าน เพื่อเข้าจัดการ ร้าน ท่านจะพบเมนูย่อยดังภาพ

Screenshot from 2020-03-07 12-12-13.png

ท่านสามารถเข้าจัดการตามภาพ

3. กดที่เมนู รายงาน หรือปุ่ม r ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพ

Screenshot from 2020-03-10 11-11-58.png

4. ในเมนู ใบขายสดประจำวัน/เดือน ให้ทำการเลือกวันที่ เดือน ปี แล้วกดแสดงระบบจะแสดง ยอดขาย ต้นทุนขาย และกำไร ของวันที่เราเลือกตามภาพ

Screenshot from 2020-03-10 11-13-32.png

5. หากต้องการแสดงรายการยอดขาย ต้นทุนขาย กำไร แบบรายเดือน ให้เลือกช่องวันเป็นทั้งหมด และเลือก เดือน ปี แล้วกดแสดง ระบบจะแสดงข้อมูลแบบรายเดือนตามภาพ

Screenshot from 2020-03-10 11-16-40.png