การ reboot/poweroff/reset default

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ http://10.1.0.1/member

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กด กดเมนู System

Screenshot from 2017-12-03 15-39-27.png


3. กดปุ่ม ปุ่ม reboot เมื่อต้องการ reboot

กดปุ่ม poweroff หากต้องการปิดเครื่อง

กดปุ่ม reset default เมื่อต้องการคืนค่าอุปกรณ์ เป็นค่า default

Screenshot from 2017-12-03 15-57-36.png