คู่มือการจัดการ hardware license

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

สำหรับ Hardware partner ที่ต้องการจำหน่ายระบบของ EasyZone สามารถทำการ ตั้งค่าระบบ Hardware License ได้ดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

2. หากยังไม่มี Hotspot ให้ทำการสร้าง Hotspot

3. กดไปเข้าในเมนูตั้งค่าของ Hotspot และทำการตั้งค่าอุปกรณ์ ตามคู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์ Mikrotik การตั้งค่า Hotspot สำหรับ Mikrotik [ การตั้งค่าอุปกรณ์ Hotspot สำหรับอุปกรณ์ Netgear]

4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าเว็บ http://www.hunsa.com ระบบจะแสดง license ดังตัวอย่างในภาพ

5. ให้ท่านทำการ copy License ไว้ หลังจากนั้น เข้าไปที่เมนู Hardware License กรอกข้อมูลตามภาพ หลังจากนั้น กด Add Hardware เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการเพิ่ม hardware license

Hwl.png

ขั้นตอนการนำ License ไปใช้โดยลูกค้า

คู่มือการ Active License สำหรับอุปกรณ์ Sky Box