คู่มือการตั้งค่า Load-balance

From EasyZone wiki
Revision as of 14:47, 12 July 2019 by Easyhorpak (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการ login เข้าอุปกรณ์

Screenshot from 2019-07-12 15-00-07.png

2.กดที่เมนู Hotspot > Network

Screenshot from 2019-07-12 15-00-51.png

3. ทำการตั้งค่า WAN2 โดยเลือก auto dhcp, pppoe หรือ static ip

Screenshot from 2019-07-12 15-01-10.png

4. เลื่อนมาที่เมนู LOAD BALANCE

5. ทำการเลือก Load Balance แล้วกด Save and Apply