คู่มือการลง firmware กับ Netgear R6220

From EasyZone wiki
Revision as of 11:17, 17 June 2019 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

คำแนะนำควร reset default อุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์ได้ ip 192.168.1.1 ก่อนทำการลง firmware และ ไม่ต่อ internet เข้าอุปกรณ์


ติดตั้งผ่านระบบ Telnet:

1.โหลด firmware ที่ openwrt

โดยโหลดไฟล์

http://188.166.243.227/v2_6_16/r6220/r6220-kernel.bin

http://188.166.243.227/v2_6_16/r6220/r6220-rootfs.bin

คัดลอกไฟล์ r6220-kernel.bin และ r6220-rootfs.bin ลง USB flash disk และเสียบไปที่ พอท USB ของ router


2. เข้าเว็บ http://192.168.1.1/setup.cgi?todo=debug (หากระบบให้กรอก username ให้กรอก รหัสโรงงาน: admin - password)

IP : 192.168.1.1 คือ ip ของ router netgear r6220 หากท่านได้เปลี่ยนเป็นไอพี อื่น ให้ใช้ IP ที่ท่านเปลี่ยนแทน 192.168.1.1

3. ในหน้าเว็บจะแสดงข้อความ “Debug Enabled!”

4.ดาวน์โหลดโปรแกรม putty ที่ https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe รันโปรแกรม แล้วเลือก telnet ตามภาพ หลังจากนั้น กรอก ip ตามภาพ

Reboot-router-telnet-0.jpg


telnet ไปที่ IP-address ของ router และ login username “root” (รหัสโรงงาน: admin - password)

5. ใช้คำสั่ง ls /mnt/shares/ เพื่อแสดง path ของ USB

6. ใช้คำสั่ง cd /mnt/shares/U

7. พิมพ์คำสั่ง mtd_write write r6220-rootfs.bin Rootfs

8. พิมพ์คำำสั่ง mtd_write write r6220-kernel.bin Kernel

9. พิมพ์คำสั่ง reboot

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการอัปเดทครั้งต่อไปใช้ไฟล์ http://188.166.243.227/v2_6_16/r6220/r6220_v2_6_16.tar หรือตัวล่าสุด

โดยอัปเดทผ่านหน้าเว็บของ firmware ตามภาพ

Screenshot from 2019-03-05 12-26-16.png

ที่มา https://openwrt.org/toh/netgear/netgear_r6220