คู่มือการอัปเดท firmware Netgear R6350

From EasyZone wiki
Revision as of 08:51, 10 November 2019 by Easyhorpak (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าอุปกรณ์ Router

2. Download firmware ที่ http://auto.cloud-hotspot.com/v2_7-bugfix3/netgear_r6350/

โหลดไฟล์ 

openwrt-ramips-mt7621-netgear_r6350-squashfs-factory.img และ netgear_r6350_v2_7-bugfix3.bin

3. ไปที่เมนู Advance > Administration > Firmware upgrade

Firmware Upgrade.jpg

4. ทำการอัปเกรด โดใช้ไฟล์ openwrt-ramips-mt7621-netgear_r6350-squashfs-factory.img รอให้อุปกรณ์ Reboot

5. หลังจากรับ ip : 10.1.0.xx แล้วไป http://10.1.0.1/member Login : admin Password : password

ไปที่เมนู System ทำการอัปเกรด firmware โดยใช้ ไฟล์ netgear_r6350_v2_7-bugfix3.bin

หลังจากนั้น รออุปกรณ์ Reboot เป็นอันเสร็จขั้นตอนการอัปเกรด firmware