คู่มือการเติมเงินผ่านบัตรเครดิตและpaypal

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1.กดที่เมนู เปลี่ยรหัสผ่าน จากหน้า Login Hotspot

Screenshot from 2021-08-27 13-14-51.png

2.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username password ของท่าน

Screenshot from 2021-08-27 13-14-25.png

3.ตรวจสอบ Balance ของท่านที่รายการด้านขวา

Screenshot from 2021-08-27 13-12-55.png

4. ทำการเติมเงิน โดยกดที่เมนู Debit or Credit Card

Screenshot from 2021-08-27 13-16-30.png

5. กรอกข้อมูลบัตรเครกิตของท่าน และกด ชำระทันที/Pay Now

Screenshot from 2021-08-27 13-13-28.png

ุ6. ระบบจะทำการเพิ่มยอด Balance ให้ท่าน