คู่มือการใช้งาน Cloud API

From EasyZone wiki
Revision as of 13:57, 10 March 2019 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตในโรงแรม หรือ ร้านกาแฟ ที่มีหลายสาขา ผู้ประกอบการจะนิยมให้มีการออก account internet พร้อมกับ การเปิดห้องพัก

หรือ พร้อมกับการปริ๊นสลิปชำระเงินสำหรับร้านกาแฟ เพื่อลดภาระงานของพนักงาน และลดการปริ๊นบัตรอินเตอร์เน็ต ทางทีมงานจึงได้ทำการพัฒนาระบบ cloud api

เพื่อเชื่อมระหว่างโปรแกรมเปิดห้องพัก หรือโปรแกรมชำระเงินค่าเครื่องดื่มในร้านกาแฟ ให้สามารถเชื่อมต่อ cloud เพื่อสร้าง account ได้

วิธีการมีดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. เลือก Hotspot ที่ต้องการจัดการ

3. กดเข้าเมนู Billing

เพื่อสร้างกลุ่มในการใช้งานสำหรับโรงแรม หรือ ร้านกาแฟ โดยสามารถกำหนดความเร็วและจำวันที่ต้องการให้ลูกค้าใช้งานได้ตามต้องการ

Screenshot from 2019-03-10 14-02-56.png

4. ไปที่เมนู API และเลือก Billing ที่ท่านได้สร้างไว้

Screenshot from 2019-03-10 14-04-20.png

5. ระบบจะแสดง สคริปท์สำหรับการเชื่อม API ของโปรแกรม PHP โดยทางโปรแกรมเมอร์ของท่าน จะทำการเชื่อมระบบกับ cloud api ของเราผ่านระบบนี้

และระบบยังมีสคริทป์สำหรับ VB.NET ตามภาพ

Screenshot from 2019-03-10 14-05-21.png

หมายเหตุ : 1 billing เท่ากับ 1 กลุ่มลูกค้า หากโปรแกรม pms ของโรงแรม มีลูกค้าหลายกลุ่ม โปรแกรมเมอร์ต้องอ้างอิง รหัสกลุ่ม ตามรหัสในระบบ billing plan เพื่อแยกลูกค้า