คู่มือการใช้งาน EAP สำหรับอุปกรณ์ Android

From EasyZone wiki
Revision as of 14:36, 13 November 2017 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังนี้

1. เปิดระบบ WIFI ของอุปกรณ์

431832.jpg

2. เลือกเชื่อม SSID แบบ EAP ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

วิธี EAP : PEAP

การรับรองเฟส 2 : ไม่มี

ใบรับรองการใช้งาน CA : (ไม่ระบุ)

เอกลักษณ์ : ให้กรอก username

ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ : ให้ว่างไว้

รหัสผ่าน : ให้กรอก password ของท่าน

หลังจากนั้นกด เชื่อมต่อ

300x