คู่มือการใช้งาน EasyZone Radius Billing (Cloud)

From EasyZone wiki
Revision as of 10:07, 12 January 2023 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


สารบัญ

คู่มือ End User
การลงทะเบียน


การจัดการระบบ
การจัดการ Hotspot


	การสร้าง Billing Plan


	การสร้างระบบ Account
	การสร้างระบบ Refill
	การพิมพ์บัตร
	การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
	ระบบประวัติการใช้งาน
	ระบบ User Online
	ระบบการเงิน
	การ Export ข้อมูล account


คำถามที่พบบ่อย