คู่มือการใช้งาน EasyZone Radius Billing (Cloud)

From EasyZone wiki
Revision as of 13:21, 25 August 2017 by Easyhorpak (talk | contribs) (Created page with " == สารบัญ == '''การลงทะเบียน''' * [https://bill.cloud-hotspot.com/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


สารบัญ

การลงทะเบียน
การจัดการระบบ
การจัดการ Hotspot
 • การตั้งค่า
 • การตั้งค่า Hotspot
 • การตั้งค่า PPPoE-Server
 • การตั้งค่า EasyZone Hotspot Billing
 • การตั้งค่า EAP Authentication
 • การแก้ไข Hotspot
 • การแก้ไขข้อความหน้า Login
 • การตั้งค่า URL Redirect
 • การตั้งค่าภาพ Back Ground
 • การตั้งค่าระบบ Social Login
 • การสร้าง billing plan สำหรับ Social login
 • การตั้งค่าเมนูต่าง ๆ
 • การสร้างระบบลงทะเบียน Hotspot
 • การตั้งค่าระบบ Clear user
 • การตั้งค่าระบบ Roaming
 • การย้ายอุปกรณ์ Sky Box
	การสร้าง Billing Plan
	การสร้างระบบ Account
	การสร้างระบบ Refill
	การพิมพ์บัตร
	การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
	ระบบประวัติการใช้งาน
	ระบบ User Online
	ระบบการเงิน
	การ Export ข้อมูล account


คำถามที่พบบ่อย