คู่มือการใช้งาน EasyZone Radius Billing (Cloud)

From EasyZone wiki
Revision as of 20:07, 23 October 2017 by Easyhorpak (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


สารบัญ

การลงทะเบียน


การจัดการระบบ
การจัดการ Hotspot
	การสร้าง Billing Plan
	การสร้างระบบ Account
	การสร้างระบบ Refill
	การพิมพ์บัตร
	การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
	ระบบประวัติการใช้งาน
	ระบบ User Online
	ระบบการเงิน
	การ Export ข้อมูล account


คำถามที่พบบ่อย
  • คู่มือการจัดการ hardware license
  • คู่มือการใช้งาน EasyZone Cloud Smart Card