คู่มือการใช้งาน Firmware KING I.T เชื่อมระบบ cloud

From EasyZone wiki
Revision as of 15:55, 17 June 2019 by Easyhorpak (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการลง firmware สำหรับ netgear r6220 ตามคู่มือ คู่มือการลง firmware กับ Netgear R6220

2. ทำการเชื่อม ระบบ internet และ LAN ดังภาพ

Screenshot from 2019-06-17 15-52-07.png


3. เมื่อเชื่อมอุปกรณ์ฝั่ง LAN และได้รับไอพี ให้ทดลองเข้าเว็บ เช่น เว็บ http://www.ok.com

4. ระบบจะแสดง License ดังภาพ

Key.png

5. ทำการเพิ่ม License เข้าระบบ Stock โดย login เข้าไปที่ https://www.cloud-kingit.com กดที่เมนู Hardware License ตามภาพ

Screenshot from 2019-06-17 16-03-46.png

Mac Address : คือ License ที่ได้จากอุปกรณ์ ตัวอย่าง 6CB0CE40BAA7

Brand/Model : คือ ยี่ห้อ และ รุ่นของอุปกรณ์ ที่ใช้ ตัวอย่าง Netgear R7000

Cloud : คือ จำนวนปีที่ขายให้ ลูกค้า

Status : คือ สถานะในการใช้งานอุปกรณ์ For Sale คือ ติดตั้งเพื่อขาย Test Only คือ เพื่อติดตั้งให้ลูกค้าทดสอบ


6. เมื่อทำการเพิ่ม License เข้า Stock แล้วต่อไปเป็นการนำ License ไป Active ให้ลูกค้าใช้งาน โดยทำการลงทะเบียนระบบ cloud ที่ https://www.cloud-kingit.com

Regis1.png

8. ทำการ Login และเข้าสู่ระบบ Cloud แล้วไปที่เมนู Active License

Ac1.png

9. ทำการกรอกข้อมูล License ของท่าน และกด Active License

Lcat.png

10. เป็นอันเสร็จขั้นตอนการใช้งาน EasyZone Cloud Router เชื่อมระบบ cloud (คู่มือการใช้งาน EasyZone Radius Billing (Cloud))

Ecr.png