วิธีการลงทะเบียน E-Mail กับ LINE APP

From EasyZone wiki
Revision as of 10:33, 14 June 2018 by Easyhorpak (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

คุณสามารถลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี" > "อีเมล"

Setting1 account android th p1 (1).jpg
20000059-03 android th p1 7.11.2.jpg

2. กรอกอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน แล้วเลือกที่ "ตกลง"

Registeremail verifyemail android 7.6.0 th p1 (1).jpg

3. ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมล์ของท่าน กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับลงไป หรือเลือกที่ลิงก์

Emailbox check android th p1.jpg

4. เมื่อกรอกรหัสยื่นยันแล้วให้กด เลือก "ลงทะเบียน"

Verfiyemailentered confirm android 7.6.0 th p1.jpg


- ดูวิดีโอแนะนำวิธีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส

https://www.youtube.com/watch?v=a-qnYN1eF9I

  • หากวิดีโอไม่ตอบสนอง กรุณาเปิดลิงก์วิดีโอบนเบราว์เซอร์ภายนอก