การคัดลอกเวลา

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ในการตั้งค่าเวลานั้น เมื่อต้องตั้งค่าเวลาแบบละเอียดอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่ามาก และไม่สะดวก

เพื่อความรวดเร็วระบบจึงมีเมนูคัดลอก โดยท่านสามารถตั้งค่าเวลาแบบละเอียดเพียงวันเดียว แล้วทำการ

คัดลอดค่าทั้งหมดไปยังวันอื่น ๆ ได้ทันที

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Est1.png

2. เข้าไปที่เมนูหน้าหลัก

Est4.png

3. เลือกวันที่ต้องการตั้งค่า หลังจากนั้น เลือก คัดลอกจากวัน : และเลือกวันที่ต้องการคัดลอก

ในภาพตัวอย่าง คือ ทำการตั้งค่าเวลาของวันพุธ โดยการคัดลอกข้อมูลเวลา จาก วันจันทร์

Est6.png

4. กดปุ่ม เพิ่ม เป็นอันเสร็จขั้นตอนการคัดลอกเวลา