การสร้าง billing plan สำหรับ Social login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. สร้าง billing plan สำหรับ Social Login โดยไป ที่เมนู Billing Plan ตั้งชื่อ plan

Bpl.png

และ กด advance setting และเลือก Social Login โดยสามารถเลือกได้ว่า จะให้ user ใช้งานได้ทันที หรือ ต้องรออนุมัติก่อน

Scp.png


เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า