การแก้ไขข้อความหน้า Login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู หน้าต้อนรับ

Wel.png

5. ทำการแก้ไขข้อความ Loginที่ท่านต้องการ หลังจากนั้นกด Save และกด Preview for Mikrotik เพื่อดูการแสดงผล

Pr2.png