คู่มือการตั้งค่าระบบ OTP Login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ระบบ OTP Login คือ ระบบที่ให้ user เปิดใช้งาน Hotspot โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใช้งานกรอกเพียง เบอร์โทร และรับ otp ทาง sms และกรอกข้อมูล หลังจากนั้นกด Login user ผู้ใช้งานจะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทันที

Screenshot from 2019-01-18 14-47-47.png

วิธีการตั้งมีดังต่อไปนี้

ลำดับแรกท่านต้องทำการลงทะเบียนสั่งซื้อ sms credit จากเว็บไซต์ https://www.thaibulksms.com ท่านจะได้ username password เพื่อมากรอกข้อมูลในระบบของ EasyZone

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. ทำการกรอกข้อมูล username password ของ thaibulksms โดยไปที่เมนู จัดการระบบ และกรอกข้อมูลตามภาพ โดยกรอกข้อมูล username password ของท่าน

Screenshot from 2019-01-18 14-51-24.png

3. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

4. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

5. เลื่อนมาที่เมนู OTP login ตามภาพ กด เครื่องหมายถูกที่ OTP Login

Screenshot from 2019-01-18 14-48-12.png

6. หลังจากนั้น เลื่อนมาด้านล่างและ กด Save

7. กดที่เมนู Billing เพื่อสร้างแพลนสำหรับ user ประเภท OTP Login โดยกรอกข้อมูลชื่อ plan ความเร็วในการใช้งาน และ ระยะเวลาการใช้งาน ตามต้องการ

หลังจากนั้นกดที่ Advance setting

ทำการตั้งค่า Authen Type เป็น PAP ตามภาพ

Screenshot from 2018-12-13 10-25-18.png

เลื่อนมาด้านล่างจะเห็นเมนู Simple/OTP login user ให้เลือกทำเครื่องหมายถูก เพื่อสร้าง billing plan

Screenshot from 2019-01-18 14-48-46.png

8. ทำการตั้งค่าอุปกรณ์ Mikrotik เป็น Login by HTTP PAP

โดย login เข้า Winbox และไปที่เมนู IP > Hotspot > Server profile เลือกแก้ไข Hotspot Server profile ตามภาพ

Screenshot from 2018-12-13 10-33-37.png

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าระบบ OTP Login