คู่มือการเลือกแสดงภาษาในหน้า Login Hotspot

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Language

Screenshot from 2019-09-30 11-55-28.png

5. กดเลือกภาษาที่ท่านต้องการแสดงเป็นค่าเริ่มต้น

6. กด Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า