ระบบจำกัด session การ login จัดการระบบ ของ admin

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search


ระบบจำกัด session การ login จัดการระบบ ของ admin

คือ ระบบจำกัดการ login เข้าใช้งานระบบพร้อมกันของ admin ใน 1 user

ยกตัวอย่าง user A ถูกจำกัดให้ login เข้าใช้งานระบบ admin ได้เพียง 2 session ต่อ 1 user

หมายถึง user A จะสามารถ login เข้าจัดการระบบ admin ได้พร้อมกัน 2 เครื่อง เช่น notebook 1 เครื่อง และ มือถือ 1 เครื่อง

หาก user ต้องการใช้ iPad เข้าจัดการระบบอีก 1 เครื่องระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าจัดการได้ และแสดงการแจ้งเตือนตามภาพ

Screenshot from 2019-07-04 13-49-55.png

ระบบจะทำการเก็บ Log เครื่องที่พยายาม login แต่ session เกิน ตามภาพ

Screenshot from 2019-07-04 14-00-561.png

ท่านสามารถเข้าดูได้ที่เมนู Staff > Admin Log


การสลับเครื่องเข้าจัดการระบบ เมื่อ session เกิน สามารถทำได้ดังนี้

Logout เครื่องเก่าที่เคย login ออกจากระบบ หรือรอประมาณ 10 นาที ให้ระบบ clear session เดิมออก