การตั้งค่า EAP Authentication สำหรับ Unifi Controller

From EasyZone wiki
Revision as of 14:00, 1 November 2019 by Easyhorpak (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

มีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ทำการเพิ่มค่า Radius Server โดยไปที่เมนู Setting > Profile > Radius แล้วกด CREATE NEW RADIUS PROFILE ตามภาพ

2. ทำการกรอกข้อมูลของ Radius Server และเลือกตามภาพ แล้วกด Save

3.ไปที่เมนู Wireless network > กด CREATE NEW WIRELESS NETWORK กรอกข้อมูล SSID และเลือกค่าตามภาพ หลังจากนั้นกด SAVE

4. ส่งข้อมูล mac address มายังทีมงาน เพื่อกรอกเข้าระบบ และเริ่มการใช้งาน EasyZone Cloud EAP