การตั้งค่า Social login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ

Screenshot from 2017-12-03 15-33-47.png

2. กดเมนู Hotspot > Hotspot

Screenshot from 2017-12-04 10-57-06.png

3. ท่านสามารถแก้ไขค่าโดยการกดที่เมนู Edit และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

Social : ทำเครื่องหมายถูก เพื่อให้ระบบทำงาน โดยการ login ผ่าน Social (ต้องมีการตั้งค่าผ่าน ระบบ cloud ตามคู่มือ การตั้งค่าระบบ Social Login (Cloud))

Screenshot from 2017-12-04 11-25-55.png

4. กด Save หลังจากนั้นกด Apply ให้ระบบ reboot เครื่อง 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน