คู่มือการตั้งค่าระบบ Simple Login

From EasyZone wiki
Jump to: navigation, search

ระบบ Simple Login คือ ระบบที่ให้ user เปิดใช้งาน Hotspot แบบง่ายและสะดวก โดยกรอกเพียง ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร หลังจากนั้นกด Login user จะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ทันที

Sl4.png

วิธีการตั้งมีดังต่อไปนี้


1. Login เข้าสู่ระบบ Cloud

2. กด เข้าจัดการ Hotspot

Sj.png

3. กดเข้าเมนูแก้ไข Hotspot

Esj.png

4. เลื่อนมาที่เมนู Simple login ตามภาพ

Sl3.png

รายละเอียดการตั้งค่ามีดังนี้

Enable simple login คือ เลือกเปิดระบบ simple login

    Name คือ เลือกให้แสดงช่องกรอก ชื่อ นามสกุล
    E-mail คือ เลือกให้แสดงช่องกรอก Email
    Phone คือ เลือกให้แสดงช่องกรอก เบอร์โทรศัพท์
    Card id คือ เลือกให้แสดงช่องกรอก รหัสบัตรประชาชน
    Gender คือ เลือกให้แสดงช่องให้เลือก เพศ 

5. หลังจากนั้น เลื่อนมาด้านล่างและ กด Save

6. หากต้องการให้ user login อัตโนมัติ เมื่อมาใช้งานครั้งที่ 2 ท่านต้องทำการตั้งค่าอุปกรณ์ authen gateway เช่น mikrotik ให้มีฟังชั่น Mac authen และสร้าง Billing plan แบบ Mac authen คู่มือการสร้างระบบ Mac authen

7. กดที่เมนู Billing เพื่อสร้างแพลนสำหรับ user ประเภท simple login โดยกรอกข้อมูลชื่อ plan ความเร็วในการใช้งาน และ ระยะเวลาการใช้งาน ตามต้องการ

หลังจากนั้นกดที่ Advance setting

ทำการตั้งค่า Authen Type เป็น PAP ตามภาพ

Screenshot from 2018-12-13 10-25-18.png

เลื่อนมาด้านล่างจะเห็นเมนู Simple login user ให้เลือกทำเครื่องหมายถูก เพื่อสร้าง billing plan

Sl1.png

8. ทำการตั้งค่าอุปกรณ์ Mikrotik เป็น Login by HTTP PAP และเปิดระบบ Login by MAC

โดย login เข้า Winbox และไปที่เมนู IP > Hotspot > Server profile เลือกแก้ไข Hotspot Server profile ตามภาพ

Screenshot from 2018-12-13 10-33-37.png


9. ทำการ match billing plan กับ plan Mac authen ในข้อ 6 เพื่อให้ user login อัตโนมัติในครั้งต่อไป

โดยไปที่เมนู Match to Mac Authen เลือก plan mac authen หลังจากนั้น กด Save ตามภาพ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า

Sl2.png